Dostava podataka za evidenciju o nekretninama

01. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/2016) kojim se s 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine. Porez na nekretnine prihod je jedinica lokalne samouprave, a zamišljen je kao zamjena za postojeća davanja koja se sada plaćaju za vlasništvo ili korištenje stambenih prostora. Tako se uvođenjem poreza na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine neće više obračunavati i plaćati komunalna naknada, porez na kuće za odmor te spomenička renta. U cilju da evidencije o nekretninama budu u potpunosti točne, time i buduće porezne obveze ispravno utvrđene pozivamo Vas da do 31. listopada 2017. godine, temeljem članka 59. Zakona, dostavite podatke o nekretninama čiji ste vlasnik ili korisnik, kako bi se isti uskladili s ostalim podacima s kojima Grad Opatija raspolaže.

Sva polja koja su označena sa zvjezdicom (*) moraju biti ispunjena kako bi obrazac bio pravovaljan i zaprimljen. Vaši podaci biti će korišteni u svrhu ostvarivanja ostalih prava.