POS

  Cilj ovog anketnog upitnika je dobivanje podataka o iskazu interesa za kupnju/najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS). POS provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12 , 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) pa se više informacija o provedbi POS-a možete vidjeti na službenim web stranicama APN-a – www.apn.hr
  Kupnjom stanova putem POS-a ostvaruje se niz pogodnosti propisane Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji: rok otplate kredita od 30 g. + 1 g. počeka, bez jamaca; maksimalna cijena korisne površine stana 1.350,00 €/m²; prosječna godišnja kamatna stopa manja 1,8 % godišnje. (Napomena: pogodnosti koje su na snazi u vrijeme izrade upitnika)
  Sukladno članku 2. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje (NN br. 101/2018.) pravo na podnošenje zahtjeva za najam imaju državljani Republike Hrvatske:
  - koji sukladno Zakonu o najmu stanova imaju status zaštićenih najmoprimaca odnosno zaštićenih podstanara u stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske pod uvjetom da se najmodavcu obvežu otkazati ugovor o najmu stana i predati mu stan po useljenju u novo iznajmljeni stan, i
  - koji, kao i članovi njihova zajedničkog domaćinstva, nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,
  - kojima iznos predviđene najamnine predstavlja maksimalno 30% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva.

  Sva polja koja su označena sa zvjezdicom (*) moraju biti ispunjena kako bi anketa bila zaprimljena. /p>