Pritužbe i prijedlozi

Ako primijetite da bismo mogli u našem radu nešto promijeniti na bolje, molimo vas, recite nam. Naime, uz vašu ćemo pomoć lakše otkriti i uklonili naše slabe točke i napraviti sve da naši građani budu zadovoljni.
Na greškama učimo, a pohvale su nam motivacija za daljnji rad.

Svaku ćemo pritužbu obraditi i obavijestiti vas o ishodu, stoga je bitno napomenuti kako se anonimne (i neispravne) prijave neće razmatrati.