Zahtjev za sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola 2018./2019.

PODACI O UČENIKU

Ime učenika*

Prezime učenika*

OIB učenika*

Naziv škole *

Razred *

PODACI O RODITELJU / PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Ukoliko je učenik punoljetan, sam podnosi zahtjev

Podnositelj*

Ime *

Prezime *

OIB *

KONTAKT PODACI

Ulica *
kućni broj *

Telefon

Mobitel

e-mail *

PODACI ZA UPLATU

račun mora biti na ime učenika ukoliko je učenik punoljetan Podaci o žiro/tekućem računu *

Potvrda o upisu u školu za školsku godinu 2018./2019. *

Preslika kartice bankovnog računa ili potvrda banke s podatkom o IBAN-u *

Dokumente koji se prilažu potrebno je skenirati ili slikati na način da su jasno vidljivi svi podaci . Dozvoljeni formati su .pdf, .jpg, .jpeg
Napomena

Sva polja koja su označena sa zvjezdicom (*) moraju biti ispunjena kako bi obrazac bio pravovaljan i zaprimljen.